Archiv článků

pátek

14.02.2020 12:48
5. písemná práce

pátek

14.02.2020 10:48
5. písemná práce

čtvrtek

13.02.2020 12:47
Rozklad na součin - vytýkáním a podle vzorce - dodělat "papírek", bonus je nepovinný

čtvrtek

13.02.2020 10:46
Trojúhelník 10/2 11/5 - obsah pomocí poloměru vepsané kružnice 12/6

středa

12.02.2020 12:47
Nerovnice v součinovém tvaru příklady - volitelná obtížnost

středa

12.02.2020 10:44
Pythagorova věta - vzorec pro délku tělesové úhlopříčky kvádru Trojúhelník - kvíz, str. 10 modrý rámeček 10/1

úterý

11.02.2020 10:48
Nerovnice v součinovém tvaru příklady - znaménko součinu závorek závisí na počtu "mínusů" - dá se využít i když je závorek víc (3, 4, 5, ...) - určíme kořeny rovnice (nulové body závorek) - graf viz Geogebra - příklady

úterý

11.02.2020 10:41
Pythagorova věta v prostoru 11/3, 4 - stále hledáme pravoúhlé trojúhelníky - nakreslit si trojúhelník, ve kterém je tělesová úhlopříčka, dopsat známé délky

pátek

07.02.2020 09:31
- opakování - jednoduché nerovnice, pozor na násobení záporným číslem Kvadratické nerovnice příklady - určíme kořeny rovnice - načrtneme graf funkce - určíme řešení nerovnice Které nerovnice budou mít jako řešení a) všechna čísla, b) žádné číslo? Jak bude vypadat parabola?

pátek

07.02.2020 09:15
Odmocniny - pravidla pro počítání: mocnina součinu, mocnina podílu - racionální a iracionální, 9/8 domácí úkol: 9/9, na papír, aspoň 8 příkladů z 10, bez kalkulačky!
Záznamy: 11 - 20 ze 1305
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>