Archiv článků

středa

08.01.2020 11:13
Nepřímá úměrnost 65/6 - grafem je hyperbola - přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty - vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x - popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)

úterý

07.01.2020 11:16
Opakování - goniometrické funkce Poměr odvěsen v trojúhelníku je 3 : 1. Vypočtěte úhly, zaokrouhlete na minuty. Pro tlačení kočárku po nakloněné rovině potřebujeme jen 1/10 síly, kterou bychom museli kočárek zvedat. Pod jakým úhlem stoupá rovina?

úterý

07.01.2020 11:09
Graf pohybu příklady - průměrná rychlost = dráha : čas 76/4 - příběh ke grafu

středa

18.12.2019 15:09
Vlastnosti goniometrických funkcí příklady - bez kalkulačky!

středa

18.12.2019 14:30
Graf pohybu 76/1 - čtení z grafu - příklady 75/1, 2 - jak je možné, že "průměr" 20 a 60 je 30? Jde o tzv. harmonický průměr

úterý

17.12.2019 14:58
Funkce tangens a kotangens příklady pozn.: sklon kopce v % je poměr svislé a vodorovné vzdálenosti. Sklonovník na železnici je v promile (0,1 %) graf funkce tangens a kotangens vztahy mezi funkcemi: sin x = cos (90°-x), tg x = cotg (90°-x) ... a naopak tg x = 1/cotg x ... a naopak tg x = sin x...

úterý

17.12.2019 14:25
minutovka - exp. tvar čísla Graf pohybu 65/5, otázky: Jak daleko od sebe budou výletníci a běžec a) 1 hod, b) 1,5 hod od startu? Kdo a o kolik minut bude dřív u kapličky, která je 4 km od místa B? Ve kterém okamžiku jsou výletníci 12 km před běžcem? grafikon - kde se používá a co se z něj dá...

pátek

13.12.2019 15:23
Funkce tangens a kotangens - poměr odvěsen v pravoúhlém trojúhelníku tangens = protilehlá/přilehlá kotangens = přilehlá/protilehlá cotg x = 1 / tg x (na kalkulačce tg = tan, cotg tam není) - hodnoty tg a cotg základních úhlů (0, 30, 45, 60, 90°) - ze čtverce a rovnostranného trojúhelníku

pátek

13.12.2019 15:16
Opakování - mocniny příklady

čtvrtek

12.12.2019 15:18
Dělení mnohočlenů učebnice str. 22 a dál příklady
Záznamy: 11 - 20 ze 1271
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>