Archiv článků

pátek

07.06.2019 17:15
Vyhodnocení testů z Cermatu - statistické pojmy: normální rozložení, percentil - najděte svůj výkon na percentilovém grafu; kolik vrstevníků jste překonali? - celá zpráva o výsledcích testů pro porovnání tady

čtvrtek

06.06.2019 17:18
Násobení záporných čísel str. 17 - 18 19/8

středa

05.06.2019 17:55
Kružnice opsaná trojúhelníku 14/1, 2, 3 + kružnice procházející třemi libovolnými body - ne v mříži str. 16 - domluva, 16/9 - zdůvodnění

středa

05.06.2019 12:00
Statistika výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf - charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 17:56
Přijímací test z Cermatu - pro 6-letá gymnázia

úterý

04.06.2019 11:03
kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje? Statistika - základní pojmy soubor s daty

středa

04.06.2019 11:01
Rovnice - opakování - různé reprezentace téže věci - složitější rovnice se zlomky: 63/4, 64/7 (pokud řešíte postupně, zvládnete to, stačí najít princip; někdy se stane, že hledané číslo prostě neexistuje)

čtvrtek

30.05.2019 10:57
Operace s množinami 10/11 slovní úlohy nepovinný úkol na 4. 6.: 5/3, 4; 6/6, 7, 8+9

čtvrtek

30.05.2019 10:05
písemka - výkon el. proudu - příklady k opakování Kmitání, periodický děj str. 66 - 69 - harmonické kmitání - perioda ... T - frekvence ... f - jednotka 1 Hz (hertz)

středa

29.05.2019 10:56
Operace s množinami Slovní úlohy na Vennovy diagramy - příklady
Záznamy: 11 - 20 ze 1151
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>