Archiv článků

úterý

21.01.2020 14:32
Intervaly cvičení - zápis intervalu nerovnice

úterý

21.01.2020 14:24
minutovka - zlomky Trojúhelníková nerovnost 79/1 + jiné počty zápalek (3 až 12) 79/5 => vzájemná poloha kružnic, jak závisí na vztahu poloměrů a vzdálenosti středů kružnic - vnější a vnitřní dotyk

pátek

17.01.2020 14:30
hodnocení 1. pololetí Intervaly příklad přehled, způsob zápisu

pátek

17.01.2020 14:21
minutovka - zlomky Římské číslice - aditivní a poziční číselná soustava - rozdíly - pravidla pro zápis římskými číslicemi - sčítání a násobení - nevýhody str. 61 - 62 - egyptské násobení, "duplicírka"

čtvrtek

16.01.2020 19:11
Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkání - nesmírně důležité pro další práci s mnohočleny

čtvrtek

16.01.2020 19:03
Zlomky - procvičování Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl - totéž pro zlomky 3/4 a...

středa

15.01.2020 19:10
Písemná práce

středa

15.01.2020 19:01
Složené zlomky, dělení zlomků 64/1 příklady 64/2

úterý

14.01.2020 19:06
Opakování - kvadratická funkce, 52/9 Graf absolutní hodnoty - "poznávačka", posuny grafu - grafy 51/7 (navíc 52/8)

úterý

14.01.2020 19:01
Písemná práce
Záznamy: 31 - 40 ze 1305
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>