Archiv článků

čtvrtek

16.01.2020 19:11
Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkání - nesmírně důležité pro další práci s mnohočleny

čtvrtek

16.01.2020 19:03
Zlomky - procvičování Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl - totéž pro zlomky 3/4 a...

středa

15.01.2020 19:10
Písemná práce

středa

15.01.2020 19:01
Složené zlomky, dělení zlomků 64/1 příklady 64/2

úterý

14.01.2020 19:06
Opakování - kvadratická funkce, 52/9 Graf absolutní hodnoty - "poznávačka", posuny grafu - grafy 51/7 (navíc 52/8)

úterý

14.01.2020 19:01
Písemná práce

pátek

10.01.2020 13:21
Opakování - graf kvadratické funkce učebnice F, 50/2, 51/3 Absolutní hodnota 51/5, pak totéž (tabulku a graf) pro funkce y = |x-1| a y = |x+1| - absolutní hodnota rozdílu |x - a| je vzdálenost čísla x od čísla a na ose, |x + a| = |x - (-a)| 51/6

pátek

10.01.2020 13:18
Číselná osa 69/1, 2, 3 (70/4, 5, 6 - navíc)

čtvrtek

09.01.2020 13:19
Úpravy algebraických výrazů - dělení mnohočlenů, umocňování

středa

08.01.2020 11:23
Opakování - lineární rovnice a funkce rovnicové trojúhelníky   Absolutní hodnota úvod
Záznamy: 1 - 10 ze 1271
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>