Archiv článků

pátek

06.12.2019 12:54
Opravná písemná práce

pátek

06.12.2019 12:20
Exponenciální tvar čísla - opakování pravidel pro počítání s mocninami lidské tělo v číslech - co nejvíce použitých čísel zapište v exponenciálním tvaru (v základních jednotkách)

středa

04.12.2019 12:25
Využití goniometrických funkcí - výpočty v trojúhleníku - strany když známe úhly; úhly když známe strany - využití kalkulačky - počítejte bez psaní mezivýsledků - nakloněná rovina: rozklad tíhové síly na sílu rovnoběžnou s podložkou a tlak kolmo k podložce, výpočet těchto sil v závislosti na úhlu...

středa

04.12.2019 12:14
Mocniny - dělení, xa:xb = xa-b - mocniny se záporným exponentem 56/8 - mocniny 10 a jejich využití pro zápis velkých a "malých" čísel str. 56, modrý rámeček tabulka předpon příklady použití

úterý

03.12.2019 12:24
Opakování - kvadratické funkce - jak vést parabolu danými body (soustava rovnic s dosazenými souřadnicemi bodů) - jak nakreslit graf (rozložit na součin závorek = určit kořeny, pak podle nich parabola)

úterý

03.12.2019 12:03
Mocniny 55/3, 4, 5 => xa.xb = xa+b

pátek

29.11.2019 12:24
3. písemná práce

pátek

29.11.2019 12:02
Mnohoúhelníky 51/5, 6, 7

čtvrtek

28.11.2019 12:23
Úpravy algebraických výrazů

čtvrtek

28.11.2019 12:02
3. písemná práce
Záznamy: 1 - 10 ze 1246
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>