Archiv článků

pátek

10.01.2020 13:21
Opakování - graf kvadratické funkce učebnice F, 50/2, 51/3 Absolutní hodnota 51/5, pak totéž (tabulku a graf) pro funkce y = |x-1| a y = |x+1| - absolutní hodnota rozdílu |x - a| je vzdálenost čísla x od čísla a na ose, |x + a| = |x - (-a)| 51/6

pátek

10.01.2020 13:18
Číselná osa 69/1, 2, 3 (70/4, 5, 6 - navíc)

čtvrtek

09.01.2020 13:19
Úpravy algebraických výrazů - dělení mnohočlenů, umocňování

středa

08.01.2020 11:23
Opakování - lineární rovnice a funkce rovnicové trojúhelníky   Absolutní hodnota úvod

středa

08.01.2020 11:13
Nepřímá úměrnost 65/6 - grafem je hyperbola - přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty - vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x - popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)

úterý

07.01.2020 11:16
Opakování - goniometrické funkce Poměr odvěsen v trojúhelníku je 3 : 1. Vypočtěte úhly, zaokrouhlete na minuty. Pro tlačení kočárku po nakloněné rovině potřebujeme jen 1/10 síly, kterou bychom museli kočárek zvedat. Pod jakým úhlem stoupá rovina?

úterý

07.01.2020 11:09
Graf pohybu příklady - průměrná rychlost = dráha : čas 76/4 - příběh ke grafu

středa

18.12.2019 15:09
Vlastnosti goniometrických funkcí příklady - bez kalkulačky!

středa

18.12.2019 14:30
Graf pohybu 76/1 - čtení z grafu - příklady 75/1, 2 - jak je možné, že "průměr" 20 a 60 je 30? Jde o tzv. harmonický průměr

úterý

17.12.2019 14:58
Funkce tangens a kotangens příklady pozn.: sklon kopce v % je poměr svislé a vodorovné vzdálenosti. Sklonovník na železnici je v promile (0,1 %) graf funkce tangens a kotangens vztahy mezi funkcemi: sin x = cos (90°-x), tg x = cotg (90°-x) ... a naopak tg x = 1/cotg x ... a naopak tg x = sin x...
Záznamy: 41 - 50 ze 1305
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>