Archiv článků

pátek

22.11.2019 10:54
Slovní úlohy - využití funkce sinus příklady, 1) - 4) povinně

čtvrtek

21.11.2019 11:50
Úpravy algebraických výrazů učebnice Výrazy 2 cvičení - tabulka 1

čtvrtek

21.11.2019 10:50
Podobnost měření výšky pomocí zrcátka nebo trojúhelníku - příklady Euklidova věta o výšce 74/5, CD2 = AD . BD

středa

20.11.2019 11:31
Funkce sinus příklady

středa

20.11.2019 11:14
Podobnost minutovka - podobnost trojúhelníků - které čtverce (rovnostranné trojúhelníky, kruhy, úsečky, pravidelné šestiúhelníky) jsou podobné? 74/5; bod D je pata výšky - určete vzdálenost CD, když vzdálenosti AD a BD jsou: 1 a 4; 1 a 9; 1 a 36; 2 a 18; 3 a 12; 2 a 8; x a y  

úterý

19.11.2019 10:50
Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku, funkce sinus sinus úhlu = poměr protilehlé odvěsny (tzn. té naproti úhlu) a přepony závisí na velikosti úhlu sin 45° = 1/√2 = √2/2, sin 30° = 1/2, ostatní na kalkulačce příklady

pondělí

19.11.2019 10:42
Využití podobnosti příklady - výpočet výšky podle délky stínu - další metody pro výpočet výšky objektu - pomocí tyče (nebo pohodlněji zaměřovacího trojúhelníku), pomocí zrcátka - jak lesníci měří výšku stromu - video domácí úkol na pátek: promyslete jednu metodu měření a přineste si na ni...

pátek

15.11.2019 21:35
Podobnost na listu papíru - exkurze v Matematickém ústavu AV, workshop

pátek

15.11.2019 21:31
Podobnost příklad - Lexova vila příklady - dopočítávání stran Thales a výpočet výšky pyramid  

čtvrtek

14.11.2019 21:33
Kvadratická funkce kontrola příkladů z maturit další příklady (z učebnice pro kvartu)
Záznamy: 41 - 50 ze 1271
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>