Archiv článků

čtvrtek

06.02.2020 09:28
Rozklad na součin - vytýkání, vzorec, podle "jízdního řádu"

středa

06.02.2020 09:22
minutovka - jednoduchá nerovnice Nerovnice - hra: kdy je součin více čísel kladný/záporný? - kvadratické nerovnice 16/4 - řešení rozdělením na dvě možnosti nebo podle grafu (snazší): známe kořeny => načrtneme parabolu => vidíme, kdy je hodnota záporná/kladná

čtvrtek

06.02.2020 09:11
Odmocniny obsah obdélníka - roznásobování závorek příklad 8/5 a, b 8/7

středa

05.02.2020 09:09
minutovka - zlomky Odmocniny opakování - Pythagorova věta 7/3, 4 a, b

úterý

04.02.2020 09:17
Nerovnice - opakování - zápis pomocí intervalu - řešení jednoduchých nerovnic - jako rovnice, ale nejde násobit záporným číslem příklady 16/2 e) - problém: ve jmenovateli zlomku je neznámá, nevíme tedy, zda násobíme kladným číslem nebo záporným => řešení je potřeba rozdělit na 2 možnosti...

úterý

04.02.2020 09:06
Opakování - lichoběžník 1) Jaká je plocha jednotlivých barev na české vlajce o rozměrech 6 x 4 metry? 2) Hřiště má tvar lichoběžníku. Je dlouhé 120 stop, široké na jednom konci 90 stop, na druhém jen 75 stop. Kolik čtverečních yardů je jeho plocha? Odmocniny 7/1, 2

čtvrtek

23.01.2020 14:36
Rozklad na součin - vytýkáním - postupným vytýkáním - podle vzorce (je potřeba je umět, resp. na pohled poznat) návod

čtvrtek

23.01.2020 14:26
rozcvička - spočítala to Kira dobře? Obsah lichoběžníku - odvození vzorce - učebnice E, 6/8 domácí úkol - vyřešte nejméně 3 příklady, na papír, včetně postupu; do 4. února

středa

22.01.2020 14:34
minutovka - zápis intervalu Nerovnice učebnice F, 16/2 a, b, c 16/2 d) - kde je problém? => nerovnici nelze násobit záporným číslem (ledaže bychom otočili znaménko nerovnosti); dá se obejít tím, že přesouváme z jedné strany na druhou (znaménko necháme)

středa

22.01.2020 14:25
Obsah obrazce - změřte potřebné délky a vypočtěte obsah obrazců - odvoďte vzorec pro výpočet obsahu a) trojúhelníku, b) rovnoběžníku
Záznamy: 21 - 30 ze 1305
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>