Archiv článků

čtvrtek

12.12.2019 15:15
Čísla v exponenciálním tvaru - slovní úlohy, dokončení z minulé hodiny + kontrola

středa

11.12.2019 15:17
Využití goniometrických funkcí slovní úlohy

středa

11.12.2019 15:13
Čísla v exponenciálním tvaru - jak s nimi počítat? Otázky zvídavého Marťana

úterý

10.12.2019 11:57
Čísla v exponenciálním tvaru a počítání s nimi příklady - J. Neruda, Písně kosmické: opravdu by "ze Slunce nastrouhal na 300 000 Zemí?"

úterý

10.12.2019 11:54
Využití goniometrických funkcí - geometrické výpočty příklady

pátek

06.12.2019 12:54
Opravná písemná práce

pátek

06.12.2019 12:20
Exponenciální tvar čísla - opakování pravidel pro počítání s mocninami lidské tělo v číslech - co nejvíce použitých čísel zapište v exponenciálním tvaru (v základních jednotkách)

středa

04.12.2019 12:25
Využití goniometrických funkcí - výpočty v trojúhleníku - strany když známe úhly; úhly když známe strany - využití kalkulačky - počítejte bez psaní mezivýsledků - nakloněná rovina: rozklad tíhové síly na sílu rovnoběžnou s podložkou a tlak kolmo k podložce, výpočet těchto sil v závislosti na úhlu...

středa

04.12.2019 12:14
Mocniny - dělení, xa:xb = xa-b - mocniny se záporným exponentem 56/8 - mocniny 10 a jejich využití pro zápis velkých a "malých" čísel str. 56, modrý rámeček tabulka předpon příklady použití

úterý

03.12.2019 12:24
Opakování - kvadratické funkce - jak vést parabolu danými body (soustava rovnic s dosazenými souřadnicemi bodů) - jak nakreslit graf (rozložit na součin závorek = určit kořeny, pak podle nich parabola)
Záznamy: 21 - 30 ze 1271
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>