Rovnoběžníky-cvičení

1) Sestrojte lichoběžník ABCD se základnami a = 9, c = 5, úhlem ADB o velikosti 90° a ramenem d = 4.

2) Narýsujte trojúhelník a vyzkoušejte aspoň 3 metody, jak ho doplnit na rovnoběžník:

a) rovnoběžnost stran

b) shodnost stran

c) středová souměrnost

    Kolik údajů potřebujeme na konstrukci rovnoběžníku?

3) Sestrojte rovnoběžník ABCD;    

          a)  a = 7, b = 4, f = |BD| = 5

          b) a = 7, b = 4, velikost úhlu DAB je 45°

          c) e = 8, f = 10, velikost úhlu ASB je 110°

4) Narýsujte rovnoběžník (např. viz 2) a najděte osy jeho stran. Jak se mění při změně tvaru rovnoběžníku? Kdy se protnou v 1 bodě? Lze pak rovnoběžníku opsat kružnici?  Vyzkoušejte totéž s osami úhlů a kružnicí vepsanou. Jakým rovnoběžníkům lze vepsat kružnici?