Hodnocení písemných prací

Písemné práce jsou většinou zadávány jako tzv. gradované. U každého příkladu má žák na vybranou varianty a (velmi snadná), b (středně těžká), c (obtížnější), za 3, 4 a 5 bodů, pokud není uvedeno jinak. Když vyřeší víc variant, počítá se pouze jedna z nich (s nejvíce body).

Známka se pak určuje takto:

1 ... min. počet bodů za všechna b (většinou počet příkladů x 4)

2 ... min. počet bodů za všechna a (většinou počet příkladů x 3)

se stejným bodovým odstupem pak případné horší známky.