Výukové hry - dělitelnost

Hra Dělitelé (Factor game) - návod

Rozklad na prvočísla

Dvě cvičení: rozložte číslo na prvočinitele; najděte největší společný dělitel (GFC) a nejmenší společný násobek (LCM) daných čísel

Hledání dělitelů čísla, které si vyberete. Pěkně zpracovaná hra, střílení barevných kuliček do "hada"