3.A

středa

11.09.2019 11:47

Aritmetický průměr

- úlohy o věku

33/4, 5, příklad

úterý

10.09.2019 12:41

Aritmetický průměr

32/2

příklady

- z definice průměru => průměr = součet/počet čísel, tzn. také součet = průměr . počet čísel

32/3

pátek

06.09.2019 08:16

Zpracování dat v tabulkovém editoru - graf, průměr

dotazník

čtvrtek

05.09.2019 10:16

Pravděpodobnost, procenta

článek s vysvětlením

příklady

středa

04.09.2019 20:56

Úvod - co budeme letos dělat, pravidla hodnocení

Práce s daty - vyhodnocení dotazníku

- tabulka četností

- graf, histogram, průměr

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8