3.A

středa

04.12.2019 12:14

Mocniny

- dělení, xa:x= xa-b

- mocniny se záporným exponentem

56/8

- mocniny 10 a jejich využití pro zápis velkých a "malých" čísel

str. 56, modrý rámeček

tabulka předpon

příklady použití

úterý

03.12.2019 12:03

Mocniny

55/3, 4, 5

=> xa.x= xa+b

pátek

29.11.2019 12:02

Mnohoúhelníky

51/5, 6, 7

čtvrtek

28.11.2019 12:02

3. písemná práce

středa

27.11.2019 12:55

minutovka

Využití Pythagorovy věty

50/4

úterý

26.11.2019 10:58

rozcvička: sestrojte úsečky délky (přesně) √2, √5, √15 (lze pomocí eukl. věty o výšce)

Opakování

- využití Pythagorovy věty

50/3

pátek

22.11.2019 10:56

Měření výšky pomocí podobnosti

- praktické cvičení

čtvrtek

21.11.2019 10:50

Podobnost

měření výšky pomocí zrcátka nebo trojúhelníku - příklady

Euklidova věta o výšce

74/5, CD2 = AD . BD

středa

20.11.2019 11:14

Podobnost

minutovka - podobnost trojúhelníků

- které čtverce (rovnostranné trojúhelníky, kruhy, úsečky, pravidelné šestiúhelníky) jsou podobné?

74/5; bod D je pata výšky

- určete vzdálenost CD, když vzdálenosti AD a BD jsou: 1 a 4; 1 a 9; 1 a 36; 2 a 18; 3 a 12; 2 a 8; x a y

 

pondělí

19.11.2019 10:42

Využití podobnosti

příklady - výpočet výšky podle délky stínu

- další metody pro výpočet výšky objektu - pomocí tyče (nebo pohodlněji zaměřovacího trojúhelníku), pomocí zrcátka

- jak lesníci měří výšku stromu - video

domácí úkol na pátek: promyslete jednu metodu měření a přineste si na ni pomůcky, zkusíme něco změřit

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>