3.A

pátek

10.01.2020 13:18

Číselná osa

69/1, 2, 3

(70/4, 5, 6 - navíc)

středa

08.01.2020 11:13

Nepřímá úměrnost

65/6

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty

- vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x

- popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)

úterý

07.01.2020 11:09

Graf pohybu

příklady

- průměrná rychlost = dráha : čas

76/4 - příběh ke grafu

středa

18.12.2019 14:30

Graf pohybu

76/1

- čtení z grafu - příklady

75/1, 2

- jak je možné, že "průměr" 20 a 60 je 30? Jde o tzv. harmonický průměr

úterý

17.12.2019 14:25

minutovka - exp. tvar čísla

Graf pohybu

65/5, otázky: Jak daleko od sebe budou výletníci a běžec a) 1 hod, b) 1,5 hod od startu? Kdo a o kolik minut bude dřív u kapličky, která je 4 km od místa B? Ve kterém okamžiku jsou výletníci 12 km před běžcem?

grafikon - kde se používá a co se z něj dá vyčíst

 

pátek

13.12.2019 15:16

Opakování - mocniny

příklady

čtvrtek

12.12.2019 15:15

Čísla v exponenciálním tvaru

- slovní úlohy, dokončení z minulé hodiny + kontrola

středa

11.12.2019 15:13

Čísla v exponenciálním tvaru

- jak s nimi počítat?

Otázky zvídavého Marťana

úterý

10.12.2019 11:57

Čísla v exponenciálním tvaru a počítání s nimi

příklady

- J. Neruda, Písně kosmické: opravdu by "ze Slunce nastrouhal na 300 000 Zemí?"

pátek

06.12.2019 12:20

Exponenciální tvar čísla

- opakování pravidel pro počítání s mocninami

lidské tělo v číslech - co nejvíce použitých čísel zapište v exponenciálním tvaru (v základních jednotkách)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>