3.A

čtvrtek

21.11.2019 10:50

Podobnost

měření výšky pomocí zrcátka nebo trojúhelníku - příklady

Euklidova věta o výšce

74/5, CD2 = AD . BD

středa

20.11.2019 11:14

Podobnost

minutovka - podobnost trojúhelníků

- které čtverce (rovnostranné trojúhelníky, kruhy, úsečky, pravidelné šestiúhelníky) jsou podobné?

74/5; bod D je pata výšky

- určete vzdálenost CD, když vzdálenosti AD a BD jsou: 1 a 4; 1 a 9; 1 a 36; 2 a 18; 3 a 12; 2 a 8; x a y

 

pondělí

19.11.2019 10:42

Využití podobnosti

příklady - výpočet výšky podle délky stínu

- další metody pro výpočet výšky objektu - pomocí tyče (nebo pohodlněji zaměřovacího trojúhelníku), pomocí zrcátka

- jak lesníci měří výšku stromu - video

domácí úkol na pátek: promyslete jednu metodu měření a přineste si na ni pomůcky, zkusíme něco změřit

pátek

15.11.2019 21:31

Podobnost

příklad - Lexova vila

příklady - dopočítávání stran

Thales a výpočet výšky pyramid

 

čtvrtek

14.11.2019 21:28

Podobnost

73/3

- vztah mezi poměrem stran a poměrem obsahů

středa

13.11.2019 19:31

Podobnost na listu papíru

- exkurze v Matematickém ústavu AV, workshop

úterý

12.11.2019 19:31

minutovka - kružnice vepsaná

Podobnost trojúhelníků

str. 72 - pojmy

72/1

pátek

01.11.2019 19:30

Tečny ke kružnici

- konstrukce tečen z daného bodu - Thaletova kružnice

bonus: 43/9

čtvrtek

31.10.2019 19:27

Tečny ke kružnici

- body dotyku

- vlastnosti tečny - kolmá na poloměr v bodě dotyku

- výpočet: 42/8

pátek

25.10.2019 19:12

Kružnice vepsaná trojúhelníku

41/1, 2, 3, 42/4

=> sestrojte kružnici, která se dotýká všech tří stran trojúhelníku

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>