3.A

čtvrtek

06.02.2020 09:11

Odmocniny

obsah obdélníka - roznásobování závorek

příklad

8/5 a, b

8/7

středa

05.02.2020 09:09

minutovka - zlomky

Odmocniny

opakování - Pythagorova věta

7/3, 4 a, b

úterý

04.02.2020 09:06

Opakování - lichoběžník

1) Jaká je plocha jednotlivých barev na české vlajce o rozměrech 6 x 4 metry?

2) Hřiště má tvar lichoběžníku. Je dlouhé 120 stop, široké na jednom konci 90 stop, na druhém jen 75 stop. Kolik čtverečních yardů je jeho plocha?

Odmocniny

7/1, 2

čtvrtek

23.01.2020 14:26

rozcvička - spočítala to Kira dobře?

Obsah lichoběžníku

- odvození vzorce

- učebnice E, 6/8

domácí úkol - vyřešte nejméně 3 příklady, na papír, včetně postupu; do 4. února

středa

22.01.2020 14:25

Obsah obrazce

- změřte potřebné délky a vypočtěte obsah obrazců

- odvoďte vzorec pro výpočet obsahu a) trojúhelníku, b) rovnoběžníku

úterý

21.01.2020 14:24

minutovka - zlomky

Trojúhelníková nerovnost

79/1 + jiné počty zápalek (3 až 12)

79/5 => vzájemná poloha kružnic, jak závisí na vztahu poloměrů a vzdálenosti středů kružnic

- vnější a vnitřní dotyk

pátek

17.01.2020 14:21

minutovka - zlomky

Římské číslice

- aditivní a poziční číselná soustava - rozdíly

- pravidla pro zápis římskými číslicemi

- sčítání a násobení - nevýhody

str. 61 - 62

- egyptské násobení, "duplicírka"

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

středa

15.01.2020 19:01

Složené zlomky, dělení zlomků

64/1

příklady

64/2

úterý

14.01.2020 19:01

Písemná práce

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>