2.A - matematika

čtvrtek

28.03.2019 21:22

Pythagorova věta

slovní úlohy 2

bonus pro nejrychlejší

středa

27.03.2019 21:21

Pythagorova věta

"součet obsahů čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníku se rovná obsahu čtverce nad přeponou"

slovní úlohy

úterý

26.03.2019 21:20

Pravoúhlý trojúhelník

73/1, 2

74/3, 4, 5

pátek

22.03.2019 20:22

Číselné výrazy

29/3, 6

bonus: 29/4

čtvrtek

21.03.2019 20:21

Objem jehlanu

- dokončení příkladů z minulé hodiny

středa

20.03.2019 20:30

Objem jehlanu

54/2

55/5

příklady

úterý

19.03.2019 17:00

Objem jehlanu

51/4

51/5 b) (návod: odečtěte chybějící jehlan, který jsme uřízli)

54/2

pátek

15.03.2019 11:29

Mocniny

52/3 - dokončení

53/4

Jehlan 51/4 a), zůstává za domácí úkol

čtvrtek

14.03.2019 11:28

Mocniny

52/2, 3

středa

13.03.2019 11:27

Hranol - příklady

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>