2.A - matematika

pátek

17.05.2019 11:22

Množiny

9/8

- symbolický zápis operací s množinami

- průnik = "a zároveň"

- sjednocení = "nebo", tzn. aspoň jedna z možností

čtvrtek

16.05.2019 11:20

učebnice D

Množiny

str. 7 - 8

- prvek, průnik, sjednocení

středa

15.05.2019 11:20

AZ kvíz - opakování

- úměrnosti, rovnice, mocniny, hranoly

úterý

14.05.2019 09:42

Soustavy rovnic, rovnice s parametrem

slovní úlohy

78/11

pátek

10.05.2019 19:39

Soustava rovnic a metody řešení

např.:

- substituce = nahrazení

- sečtení rovnic

slovní úlohy

čtvrtek

09.05.2019 19:42

Soustavy rovnic

76/5

slovní úlohy

úterý

07.05.2019 09:55

Soustavy rovnic

76/6

76/1, 2, 3, 4 ... navíc: určete hmotnost těles, pokud závaží váží n

pátek

03.05.2019 10:55

8. písemná práce

úterý

30.04.2019 10:51

Dělitelnost 

- hry se zápalkami, 37/3, 4; 60/2, 3

- pokud zvolíme náhodný počet sirek, jakou šanci na výhru má 1. hráč (pokud nikdo neudělá chybu)?

Zlomky

64/7

čtvrtek

26.04.2019 12:27

Konstrukce trojúhelníku

příklady

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>