2.A - matematika

úterý

23.04.2019 07:13
Geometrické místo bodů - opakování - hledání vrcholu trojúhelníku daných vlastností příklady

pátek

12.04.2019 06:32
Rozbor úloh - co je dáno, který bod hledáme, jaké má vlastnosti => na jakých útvarech leží 67/6 a, b 67/7 a, c

čtvrtek

11.04.2019 06:28
Jak funguje geometrie aneb Ferda cvičí mraveniště - příklady

středa

10.04.2019 06:27
Konstrukce v Geogebře 66/2, 3, 4 67/5 a, b

úterý

09.04.2019 06:26
Geometrické konstrukce 66/2, 3, 4

pátek

05.04.2019 12:04
Geometrické konstrukce 66/1

čtvrtek

04.04.2019 12:03
Výrazy s proměnnou příklady

středa

03.04.2019 12:03
Výrazy s proměnnou 70/1, 2, 3 71/4, 5

úterý

02.04.2019 12:00
Dělitelnost 56/2, 3, 4 Zlomky 63/2, 3, 4, 5, 6

pátek

29.03.2019 21:23
7. písemná práce
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>