2.A - matematika

pátek

17.05.2019 11:22
Množiny 9/8 - symbolický zápis operací s množinami - průnik = "a zároveň" - sjednocení = "nebo", tzn. aspoň jedna z možností

čtvrtek

16.05.2019 11:20
učebnice D Množiny str. 7 - 8 - prvek, průnik, sjednocení

středa

15.05.2019 11:20
AZ kvíz - opakování - úměrnosti, rovnice, mocniny, hranoly

úterý

14.05.2019 09:42
Soustavy rovnic, rovnice s parametrem slovní úlohy 78/11

pátek

10.05.2019 19:39
Soustava rovnic a metody řešení např.: - substituce = nahrazení - sečtení rovnic slovní úlohy

čtvrtek

09.05.2019 19:42
Soustavy rovnic 76/5 slovní úlohy

úterý

07.05.2019 09:55
Soustavy rovnic 76/6 76/1, 2, 3, 4 ... navíc: určete hmotnost těles, pokud závaží váží n

pátek

03.05.2019 10:55
8. písemná práce

úterý

30.04.2019 10:51
Dělitelnost  - hry se zápalkami, 37/3, 4; 60/2, 3 - pokud zvolíme náhodný počet sirek, jakou šanci na výhru má 1. hráč (pokud nikdo neudělá chybu)? Zlomky 64/7

čtvrtek

26.04.2019 12:27
Konstrukce trojúhelníku příklady
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>