Matematika

čtvrtek

01.03.2018 21:09

Úhly

- na hodinách: jaký úhel svírají ručičky v 9:00, 6:00, 10:30, 2:30, 3:20?

- přesné rýsování a měření - hra 

středa

28.02.2018 21:07

Úhly v trojúhelníku

6/5, 6, 7

spojnice středů stran = střední příčky

úterý

27.02.2018 20:45

opakování - Vennovy diagramy

Měření úhlů

5/1, změřte všechny úhly v obrázku; najděte pravoúhlé trojúhelníky, rovnoramenné trojúhelníky; které úhly nemusíte měřit a je možné je dopočítat?

pondělí

26.02.2018 18:23

Úhel

- jak se používá úhloměr

- odhady (hned první aktivita na stránce - "Angels")

- úhel ostrý, pravý, tupý

pátek

23.02.2018 18:21

Vennovy diagramy - třídění čísel podle kritérií

Desetinná čísla

9/1

dodělat za domácí úkol: 9/2, nepovinně 9/3

středa

21.02.2018 12:58

Slovní úlohy - množiny

- první se nepodařilo úplně vyřešit, zůstává jako nepovinný úkol

úterý

20.02.2018 11:26

Vennovy diagramy

8/3, 4

Nepovinný úkol: připravte podobnou hádanku, jako je ve cvičení 4 - tři množiny, každou s nějakou "rozpoznatelnou" vlastností

pondělí

19.02.2018 11:24

Olympijská rozcvička - jakou rychlostí (v km/h) jela Ester Ledecká, když porazila Annu Veithovou o 0.01 s, což činilo 25 cm?

Vennovy diagramy

7/2

pátek

16.02.2018 12:46

Vennovy diagramy

7/1

čtvrtek

15.02.2018 08:13

Rovnice

Př.: Myslím si číslo. Když k jeho trojnásobku přičtu 7, dostanu stejně, jako když k původnímu číslu přičtu 1 a výsledek vynásobím čtyřmi. Jaké číslo si myslím?

Př.: Jak musíme doplnit šipkový graf, aby řešením bylo jakékoli číslo?

Váhové rovnice - natrénujte řešení a pak zkuste totéž bez klikání a obrázku, jen v sešitě

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>