Matematika

pátek

09.04.2018 10:29

Dělitelé čísla

Otázky ke hře Dělitelé

1) Která čísla je dobré volit jako první?

- co jsou to prvočísla?

- které číslo je úplně „zvláštní“?

2) Která čísla jsou opravdu špatný první tah?

- které dělitele by soupeř získal? 

- kolik by měl bodů?

Při hře a) do 30, b) do 49, c) do 60

3) Kde se v praxi setkáme s čísly, která mají hodně dělitelů?

4) Něco navíc:

Číslo 6 patří mezi tzv. dokonalá čísla. Když ho v první tahu vyberete, kolik bodů dostane soupeř? Které další číslo menší než 30 má tuto vlastnost?

Číslo 4 je „skoro dokonalé“. Proč? Najděte další „skoro dokonalá“ čísla.

pojmy: prvočíslo; vlastní dělitelé čísla (to, co dostane soupeř, menší než číslo samo); zápis množiny dělitelů čísla D(10) = {1, 2, 5, 10}
Která čísla je dobré volit jako první?
co jsou to prvočísla?
které číslo je úplně „zvláštní“?
Která čísla jsou opravdu špatný první tah?
 které dělitele by soupeř získal? 
 kolik by měl bodů?
Při hře a) do 30, b) do 49, c) do 60
Kde se v praxi setkáme s čísly, která mají hodně dělitelů?

pondělí

09.04.2018 08:32

Pythagoriáda

čtvrtek

05.04.2018 19:56

Rýsování

- základní konstrukce trojúhelníků (příklad 3 má dvě možná řešení, pokud tedy rýsujtete kružítkem a ne jen "narafičením" pravítka)

- "na krásu" - tenké čáry, pouze tužkou (nic propiskou, fixou, atd.), do konstrukce nepíšeme označení úseček ani úhlů, pouze vrcholy trojúhelníku

- napřed náčrtek kvůli správnosti konstrukce - označení trojúhelníku je důležité, strany a, b, c jsou naproti příslušným vrcholům, úhly alfa, beta, gamma u vrcholů A, B, C

středa

04.04.2018 14:05

Hra Dělitelé

úterý

27.03.2018 20:50

Autobusy

19/1, 2

20/3, 4, 5 (+ k úloze 1b)

pondělí

26.03.2018 13:14

7. písemná práce

pátek

23.03.2018 12:10

Krychle a kvádr

22/4, 5, 6, 7

čtvrtek

22.03.2018 12:08

Krychle

21/1, 2, 3

- jednotky objemu

středa

21.03.2018 10:11

(NJ)

geotest.geometry.cz - konstrukce v Geogebře

nepovinný úkol na pondělí: dodělat všechny úlohy (pozor, u úlohy "Čtverec 2" záleží na orientaci popisu - proti směru hodinových ručiček)

(všichni)

17/3

Těžnice trojúhelníku, 27/3 => závěr (Jak dělí těžnice trojúhelník? Kde je totéž vidět v 26/2? Dá se to nějak zobecnit?)

úterý

20.03.2018 10:08

Mnohoúhelníky v mříži

17/2, střední příčky trojúhelníku

26/1, 2

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>