2.A - matematika

čtvrtek

20.06.2019 20:51
Výrazy s proměnnou, opakování 5-minutovka - výrazy s proměnnou 25/1 - odvození vzorečku

středa

19.06.2019 20:48
Výrazy s proměnnou 25/4

úterý

18.06.2019 20:45
Výrazy s proměnnou 25/2, 3, 1 26/7

pátek

14.06.2019 20:45
písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:21
Opakování - násobení zlomků - kružnice opsaná trojúhelníku, Thaletova věta 23/3 24/5, 6

středa

12.06.2019 12:34
Opakování - násobení zlomků - krácení - příklady - zlomky v praxi - příklad - trojúhelníky v kružnici - geoboard: jaký musí být trojúhelník, aby střed kružnice ležel uvnitř něho?

úterý

11.06.2019 17:57
Opakování - minutovka - kružnice opsaná - násobení a dělení záporných čísel - cvičení (Násobení a dělení)

pátek

07.06.2019 17:15
Vyhodnocení testů z Cermatu - statistické pojmy: normální rozložení, percentil - najděte svůj výkon na percentilovém grafu; kolik vrstevníků jste překonali? - celá zpráva o výsledcích testů pro porovnání tady

čtvrtek

06.06.2019 17:18
Násobení záporných čísel str. 17 - 18 19/8

středa

05.06.2019 17:55
Kružnice opsaná trojúhelníku 14/1, 2, 3 + kružnice procházející třemi libovolnými body - ne v mříži str. 16 - domluva, 16/9 - zdůvodnění
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>