Matematika

úterý

13.03.2018 10:06

Obsah a obvod

příklad

- násobení desetinných čísel

15/1

pondělí

12.03.2018 10:05

Konstrukční úlohy

- rýsování podle kódu, zápis konstrukce

pátek

09.03.2018 09:26

Geometrické konstrukce

12/1 - rýsování podle "šifry" - zápisu značkami

konstrukce trojúhelníka - zápis

- další značky: rovnoběžné, různoběžné, délka úsečky, střed úsečky

čtvrtek

08.03.2018 21:42

Úvod do geometrie

- kdo byl Eukleides a na čem je založená jeho geometrie

- základní konstrukce

- hra euclidea

středa

07.03.2018 21:40

Hodnocení písemné práce, Vennovy diagramy

Zlomky - dělení čtverce, sčítání nekonečné řady (1/2+1/4+1/8+1/16+ ...)

úterý

06.03.2018 21:37

Jednotky obsahu

10/1, 2, 3

11/4 + kolik to je procent?

domácí úkol (na pátek): 11/5, vyberte si jeden obrázek

pondělí

05.03.2018 11:37

6. písemná práce

pátek

02.03.2018 13:16

Počítání s úhly

- jaký úhel svírá s 12 velká / malá ručička v: 3:00; 3:30; 3:20; 3:10, 3:15; 3:05 hodin?

6/4 (pozor, trojúhelník musí být opravdu rovnostranný) - řešte bez úhloměru

čtvrtek

01.03.2018 21:09

Úhly

- na hodinách: jaký úhel svírají ručičky v 9:00, 6:00, 10:30, 2:30, 3:20?

- přesné rýsování a měření - hra 

středa

28.02.2018 21:07

Úhly v trojúhelníku

6/5, 6, 7

spojnice středů stran = střední příčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>