3.A

středa

13.11.2019 19:31

Podobnost na listu papíru

- exkurze v Matematickém ústavu AV, workshop

úterý

12.11.2019 19:31

minutovka - kružnice vepsaná

Podobnost trojúhelníků

str. 72 - pojmy

72/1

pátek

01.11.2019 19:30

Tečny ke kružnici

- konstrukce tečen z daného bodu - Thaletova kružnice

bonus: 43/9

čtvrtek

31.10.2019 19:27

Tečny ke kružnici

- body dotyku

- vlastnosti tečny - kolmá na poloměr v bodě dotyku

- výpočet: 42/8

pátek

25.10.2019 19:12

Kružnice vepsaná trojúhelníku

41/1, 2, 3, 42/4

=> sestrojte kružnici, která se dotýká všech tří stran trojúhelníku

 

čtvrtek

24.10.2019 19:11

2. písemná práce

středa

23.10.2019 12:53

Násobení a dělení desetinných čísel

příklady 1

příklady 2

příklady 3

pátek

18.10.2019 09:17

rozcvička

2x+3.2x-3=

2x+3.(2x-3)=

(2x+3).2x-3=

(2x+3).(2x-3)=

Dělení desetinných čísel

31/7, 8, 9

příklady

čtvrtek

17.10.2019 13:04

Násobení mnohočlenů

48/5, 6

rozklad trojčlenu a+ #ab + §b= (a + x)(a + y)

... platí x + y = #, x . y = § ... tzv. Viètovy vztahy

příklady

středa

16.10.2019 13:03

Výrazy s proměnnou

- násobení závorek

- opakování str. 25

- co když je v závorce "-", str. 26

48/4

1 | 2 | 3 | 4 >>