3.A

Samostudium

12.03.2020 08:29

Po dobu uzavření škol probíhá samostudium, věnujeme se lineárním rovnicím, více na úvodní stránce.

Od 30. 3. platí redukovaný rozvrh, matematika se podle něj učí ve čtvrtek - tento den tedy bude vždy dnem odevzdávání úkolů a zadávání práce na další týden.

pátek

28.02.2020 15:32

Pravděpodobnost

- hody kostkou

příklady

18/6

čtvrtek

27.02.2020 15:30

Pravděpodobnost

17/1

18/2 - 5

středa

26.02.2020 20:03

Množiny

15/3

16/5 + příklady

pravděpodobnost - hody dvěma mincemi, opakování

úterý

25.02.2020 20:01

Množiny

- opakování - příklady, obličeje

- doplněk - značení, str. 15

pátek

14.02.2020 10:48

5. písemná práce

čtvrtek

13.02.2020 10:46

Trojúhelník

10/2

11/5 - obsah pomocí poloměru vepsané kružnice

12/6

středa

12.02.2020 10:44

Pythagorova věta

- vzorec pro délku tělesové úhlopříčky kvádru

Trojúhelník

- kvíz, str. 10 modrý rámeček

10/1

úterý

11.02.2020 10:41

Pythagorova věta

v prostoru

11/3, 4

- stále hledáme pravoúhlé trojúhelníky

- nakreslit si trojúhelník, ve kterém je tělesová úhlopříčka, dopsat známé délky

pátek

07.02.2020 09:15

Odmocniny

- pravidla pro počítání: mocnina součinu, mocnina podílu

- racionální a iracionální, 9/8

domácí úkol: 9/9, na papír, aspoň 8 příkladů z 10, bez kalkulačky!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>