3.A

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

středa

15.01.2020 19:01

Složené zlomky, dělení zlomků

64/1

příklady

64/2

úterý

14.01.2020 19:01

Písemná práce

pátek

10.01.2020 13:18

Číselná osa

69/1, 2, 3

(70/4, 5, 6 - navíc)

středa

08.01.2020 11:13

Nepřímá úměrnost

65/6

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty

- vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x

- popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)

úterý

07.01.2020 11:09

Graf pohybu

příklady

- průměrná rychlost = dráha : čas

76/4 - příběh ke grafu

středa

18.12.2019 14:30

Graf pohybu

76/1

- čtení z grafu - příklady

75/1, 2

- jak je možné, že "průměr" 20 a 60 je 30? Jde o tzv. harmonický průměr

úterý

17.12.2019 14:25

minutovka - exp. tvar čísla

Graf pohybu

65/5, otázky: Jak daleko od sebe budou výletníci a běžec a) 1 hod, b) 1,5 hod od startu? Kdo a o kolik minut bude dřív u kapličky, která je 4 km od místa B? Ve kterém okamžiku jsou výletníci 12 km před běžcem?

grafikon - kde se používá a co se z něj dá vyčíst

 

pátek

13.12.2019 15:16

Opakování - mocniny

příklady

čtvrtek

12.12.2019 15:15

Čísla v exponenciálním tvaru

- slovní úlohy, dokončení z minulé hodiny + kontrola

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>