4.B

čtvrtek

12.09.2019 11:21

Výrazy s proměnnou

příklady - procvičování úprav

31/10, 11

32/12

středa

11.09.2019 11:19

Výrazy s proměnnou

31/8 - proč to vychází takto?

31/7, řešení rovnic odhadem nebo rozkladem na součin závorek

úterý

10.09.2019 12:44

Výrazy s proměnnou

30/1, 2, 3, 4 + proč to takhle vychází? označení délek pomocí proměnných

30/5, 31/6 - řešení rovnice odhadem nebo rozkladem na součin závorek

pátek

06.09.2019 10:19

- dokončení příkladů z minulé hodiny

- procvičování - příklady z testu studijních předpokladů

čtvrtek

05.09.2019 10:18

Pravděpodobnost, procenta

článek s vysvětlením

příklady

středa

04.09.2019 22:24

Úvod - co budeme letos dělat, pravidla hodnocení

Práce s daty - vyhodnocení dotazníku

- tabulka četností

- graf, histogram, průměr, vyhodnocení dat

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8