4.B

pátek

11.10.2019 20:36

Lineární funkce

- opakování, příklady z maturit

čtvrtek

10.10.2019 20:36

Grafické řešení slovních úloh

příklady

středa

09.10.2019 14:57

Grafické řešení slovních úloh

- úlohy o pohybu, př. 3 a 4 z minulé hodiny

- obrázek 

úterý

08.10.2019 12:14

Grafické řešení slovních úloh

- hodnocení samostatné práce, který graf a rovnice patří ke které úloze

- další příklady - zatím 1) a 2), zapište rovnici, pak narýsujte graf

pátek

04.10.2019 12:14

1. písemná práce

čtvrtek

03.10.2019 20:24

Grafické řešení slovních úloh

příklady

středa

02.10.2019 20:21

Lineární rovnice (a nerovnice jako bonus)

příklady

úterý

01.10.2019 14:08

Graf lineární funkce

pracovní list

pátek

27.09.2019 14:07

Graf lineární funkce

78/3

79/4, 5

čtvrtek

26.09.2019 09:33

Graf lineární funkce

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = x, y = -x, y = 2x, y = -2x, y = 0,5x, y = -0,5x. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

=> souměrnost podle os, kolmost

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-2. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

78/3

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>