4.B

pátek

04.10.2019 12:14

1. písemná práce

čtvrtek

03.10.2019 20:24

Grafické řešení slovních úloh

příklady

středa

02.10.2019 20:21

Lineární rovnice (a nerovnice jako bonus)

příklady

úterý

01.10.2019 14:08

Graf lineární funkce

pracovní list

pátek

27.09.2019 14:07

Graf lineární funkce

78/3

79/4, 5

čtvrtek

26.09.2019 09:33

Graf lineární funkce

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = x, y = -x, y = 2x, y = -2x, y = 0,5x, y = -0,5x. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

=> souměrnost podle os, kolmost

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-2. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

78/3

středa

25.09.2019 14:47

- velmi těžká hádanka od H. V.

- hra

úterý

24.09.2019 20:13

Graf lineární funkce

(v Geogebře)

- začínáme s přímkou y = 2x

- přímka je grafem lineární funkce; jak vypadají rovnice rovnoběžných přímek / kolmých přímek?

78/3

pátek

20.09.2019 20:03

Graf lineární funkce

- funkce = závislost, každému číslu (na vodorovné ose) je přiřazena nějaká hodnota (na svislé ose) => graf

Zápis např.: y = 2x (tzn. hodnota na svislé ose je 2x), nebo x -> 2x (každému x se přiřadí hodnota 2x), nebo f(x) = 2x (funkce f vezme číslo x a udělá z něj 2x)

- všechny zápisy znamenají totéž

čtvrtek

19.09.2019 14:22

Rovnice se závorkami

příklady

65/12 d, e, f

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>