4.B

úterý

19.11.2019 10:50

Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku, funkce sinus

sinus úhlu = poměr protilehlé odvěsny (tzn. té naproti úhlu) a přepony

závisí na velikosti úhlu

sin 45° = 1/√2 = √2/2, sin 30° = 1/2, ostatní na kalkulačce

příklady

pátek

15.11.2019 21:35

Podobnost na listu papíru

- exkurze v Matematickém ústavu AV, workshop

čtvrtek

14.11.2019 21:33

Kvadratická funkce

kontrola příkladů z maturit

další příklady (z učebnice pro kvartu)

úterý

12.11.2019 19:34

Kvadratická funkce

příklady z maturit

čtvrtek

31.10.2019 19:32

Opakování - rovnice, mocniny

příklady z písemné práce

pátek

25.10.2019 19:32

2. písemná práce

čtvrtek

24.10.2019 13:07

Kvadratické rovnice a funkce

příklady

středa

23.10.2019 13:05

Kvadratické rovnice a funkce

příklady

- ke každé rovnici najděte kořeny a nakreslete graf odpovídající funkce

úterý

22.10.2019 12:59

minutovka - grafické řešení slovní úlohy

Parabola a její vlastnosti

příklady

- jak koeficienty funkce ovlivňují tvar a polohu paraboly?

pátek

18.10.2019 20:57

Parabola a její vlastnosti

- kde všude se parabola vyskytuje

- jak si ji vyrobit z papíru

- co ovlivňuje její tvar:

kvadratická funkce y = ax2+bx+c, čísla a, b, c určují tvar paraboly a její posun (po ose x a y)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>