4.B

pátek

06.12.2019 12:54

Opravná písemná práce

středa

04.12.2019 12:25

Využití goniometrických funkcí

- výpočty v trojúhleníku - strany když známe úhly; úhly když známe strany

- využití kalkulačky - počítejte bez psaní mezivýsledků

- nakloněná rovina: rozklad tíhové síly na sílu rovnoběžnou s podložkou a tlak kolmo k podložce, výpočet těchto sil v závislosti na úhlu náklonu roviny (učebnice Podobnost a funkce úhlu, str. 120 - 121)

úterý

03.12.2019 12:24

Opakování - kvadratické funkce

- jak vést parabolu danými body (soustava rovnic s dosazenými souřadnicemi bodů)

- jak nakreslit graf (rozložit na součin závorek = určit kořeny, pak podle nich parabola)

pátek

29.11.2019 12:24

3. písemná práce

čtvrtek

28.11.2019 12:23

Úpravy algebraických výrazů

středa

27.11.2019 12:56

Funkce kosinus

- v pravoúhlém trojúhelníku

kosinus úhlu = poměr přilehlé odvěsny a přepony

úterý

26.11.2019 10:57

minutovka - slovní úlohy

příklady - pokračování, vzorec pro obsah kosočtverce

pátek

22.11.2019 10:54

Slovní úlohy - využití funkce sinus

příklady, 1) - 4) povinně

čtvrtek

21.11.2019 11:50

Úpravy algebraických výrazů

učebnice Výrazy 2

cvičení - tabulka 1

středa

20.11.2019 11:31

Funkce sinus

příklady

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>