4.B

pátek

22.11.2019 10:54

Slovní úlohy - využití funkce sinus

příklady, 1) - 4) povinně

čtvrtek

21.11.2019 11:50

Úpravy algebraických výrazů

učebnice Výrazy 2

cvičení - tabulka 1

středa

20.11.2019 11:31

Funkce sinus

příklady

úterý

19.11.2019 10:50

Poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku, funkce sinus

sinus úhlu = poměr protilehlé odvěsny (tzn. té naproti úhlu) a přepony

závisí na velikosti úhlu

sin 45° = 1/√2 = √2/2, sin 30° = 1/2, ostatní na kalkulačce

příklady

pátek

15.11.2019 21:35

Podobnost na listu papíru

- exkurze v Matematickém ústavu AV, workshop

čtvrtek

14.11.2019 21:33

Kvadratická funkce

kontrola příkladů z maturit

další příklady (z učebnice pro kvartu)

úterý

12.11.2019 19:34

Kvadratická funkce

příklady z maturit

čtvrtek

31.10.2019 19:32

Opakování - rovnice, mocniny

příklady z písemné práce

pátek

25.10.2019 19:32

2. písemná práce

čtvrtek

24.10.2019 13:07

Kvadratické rovnice a funkce

příklady

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>