4.B

středa

25.09.2019 14:47

- velmi těžká hádanka od H. V.

- hra

úterý

24.09.2019 20:13

Graf lineární funkce

(v Geogebře)

- začínáme s přímkou y = 2x

- přímka je grafem lineární funkce; jak vypadají rovnice rovnoběžných přímek / kolmých přímek?

78/3

pátek

20.09.2019 20:03

Graf lineární funkce

- funkce = závislost, každému číslu (na vodorovné ose) je přiřazena nějaká hodnota (na svislé ose) => graf

Zápis např.: y = 2x (tzn. hodnota na svislé ose je 2x), nebo x -> 2x (každému x se přiřadí hodnota 2x), nebo f(x) = 2x (funkce f vezme číslo x a udělá z něj 2x)

- všechny zápisy znamenají totéž

čtvrtek

19.09.2019 14:22

Rovnice se závorkami

příklady

65/12 d, e, f

středa

18.09.2019 19:32

Výrazy s proměnnou

- odčítání mnohočlenů - procvičování

- násobení a dělení jednočlenů

65/12 a, b, c

úterý

17.09.2019 19:56

minutovka - odčítání mnohočlenů

Výrazy s proměnnou

64/8, 9, 10

pátek

13.09.2019 14:19

Kvadratické rovnice

slovní úlohy

čtvrtek

12.09.2019 11:21

Výrazy s proměnnou

příklady - procvičování úprav

31/10, 11

32/12

středa

11.09.2019 11:19

Výrazy s proměnnou

31/8 - proč to vychází takto?

31/7, řešení rovnic odhadem nebo rozkladem na součin závorek

úterý

10.09.2019 12:44

Výrazy s proměnnou

30/1, 2, 3, 4 + proč to takhle vychází? označení délek pomocí proměnných

30/5, 31/6 - řešení rovnice odhadem nebo rozkladem na součin závorek

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>