4.B

pátek

10.01.2020 13:21

Opakování - graf kvadratické funkce

učebnice F, 50/2, 51/3

Absolutní hodnota

51/5, pak totéž (tabulku a graf) pro funkce y = |x-1| a y = |x+1|

- absolutní hodnota rozdílu |x - a| je vzdálenost čísla x od čísla a na ose, |x + a| = |x - (-a)|

51/6

čtvrtek

09.01.2020 13:19

Úpravy algebraických výrazů

- dělení mnohočlenů, umocňování

středa

08.01.2020 11:23

Opakování - lineární rovnice a funkce

rovnicové trojúhelníky

 

Absolutní hodnota

úvod

úterý

07.01.2020 11:16

Opakování - goniometrické funkce

  • Poměr odvěsen v trojúhelníku je 3 : 1. Vypočtěte úhly, zaokrouhlete na minuty.
  • Pro tlačení kočárku po nakloněné rovině potřebujeme jen 1/10 síly, kterou bychom museli kočárek zvedat. Pod jakým úhlem stoupá rovina?

středa

18.12.2019 15:09

Vlastnosti goniometrických funkcí

příklady - bez kalkulačky!

úterý

17.12.2019 14:58

Funkce tangens a kotangens

příklady

pozn.: sklon kopce v % je poměr svislé a vodorovné vzdálenosti. Sklonovník na železnici je v promile (0,1 %)

graf funkce tangens a kotangens

vztahy mezi funkcemi:

  • sin x = cos (90°-x), tg x = cotg (90°-x) ... a naopak
  • tg x = 1/cotg x ... a naopak
  • tg x = sin x / cos x ... vyplývá z trojúhelníku s přeponou 1

pátek

13.12.2019 15:23

Funkce tangens a kotangens

- poměr odvěsen v pravoúhlém trojúhelníku

tangens = protilehlá/přilehlá

kotangens = přilehlá/protilehlá

cotg x = 1 / tg x

(na kalkulačce tg = tan, cotg tam není)

- hodnoty tg a cotg základních úhlů (0, 30, 45, 60, 90°) - ze čtverce a rovnostranného trojúhelníku

čtvrtek

12.12.2019 15:18

Dělení mnohočlenů

učebnice str. 22 a dál

příklady

středa

11.12.2019 15:17

Využití goniometrických funkcí

slovní úlohy

úterý

10.12.2019 11:54

Využití goniometrických funkcí - geometrické výpočty

příklady

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>