4.B

čtvrtek

12.12.2019 15:18

Dělení mnohočlenů

učebnice str. 22 a dál

příklady

středa

11.12.2019 15:17

Využití goniometrických funkcí

slovní úlohy

úterý

10.12.2019 11:54

Využití goniometrických funkcí - geometrické výpočty

příklady

pátek

06.12.2019 12:54

Opravná písemná práce

středa

04.12.2019 12:25

Využití goniometrických funkcí

- výpočty v trojúhleníku - strany když známe úhly; úhly když známe strany

- využití kalkulačky - počítejte bez psaní mezivýsledků

- nakloněná rovina: rozklad tíhové síly na sílu rovnoběžnou s podložkou a tlak kolmo k podložce, výpočet těchto sil v závislosti na úhlu náklonu roviny (učebnice Podobnost a funkce úhlu, str. 120 - 121)

úterý

03.12.2019 12:24

Opakování - kvadratické funkce

- jak vést parabolu danými body (soustava rovnic s dosazenými souřadnicemi bodů)

- jak nakreslit graf (rozložit na součin závorek = určit kořeny, pak podle nich parabola)

pátek

29.11.2019 12:24

3. písemná práce

čtvrtek

28.11.2019 12:23

Úpravy algebraických výrazů

středa

27.11.2019 12:56

Funkce kosinus

- v pravoúhlém trojúhelníku

kosinus úhlu = poměr přilehlé odvěsny a přepony

úterý

26.11.2019 10:57

minutovka - slovní úlohy

příklady - pokračování, vzorec pro obsah kosočtverce

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>