4.B

čtvrtek

06.02.2020 09:28

Rozklad na součin

- vytýkání, vzorec, podle "jízdního řádu"

středa

06.02.2020 09:22

minutovka - jednoduchá nerovnice

Nerovnice

- hra: kdy je součin více čísel kladný/záporný?

- kvadratické nerovnice 16/4 - řešení rozdělením na dvě možnosti nebo podle grafu (snazší): známe kořeny => načrtneme parabolu => vidíme, kdy je hodnota záporná/kladná

úterý

04.02.2020 09:17

Nerovnice

- opakování - zápis pomocí intervalu

- řešení jednoduchých nerovnic - jako rovnice, ale nejde násobit záporným číslem

příklady

16/2 e) - problém: ve jmenovateli zlomku je neznámá, nevíme tedy, zda násobíme kladným číslem nebo záporným => řešení je potřeba rozdělit na 2 možnosti (x>1, x<1) a řešit je zvlášť

 

čtvrtek

23.01.2020 14:36

Rozklad na součin

- vytýkáním

- postupným vytýkáním

- podle vzorce (je potřeba je umět, resp. na pohled poznat)

návod

středa

22.01.2020 14:34

minutovka - zápis intervalu

Nerovnice

učebnice F, 16/2 a, b, c

16/2 d) - kde je problém?

=> nerovnici nelze násobit záporným číslem (ledaže bychom otočili znaménko nerovnosti); dá se obejít tím, že přesouváme z jedné strany na druhou (znaménko necháme)

úterý

21.01.2020 14:32

Intervaly

cvičení - zápis intervalu

nerovnice

pátek

17.01.2020 14:30

hodnocení 1. pololetí

Intervaly

příklad

přehled, způsob zápisu

čtvrtek

16.01.2020 19:11

Rozklad mnohočlenu na součin

- vytýkání

- nesmírně důležité pro další práci s mnohočleny

středa

15.01.2020 19:10

Písemná práce

úterý

14.01.2020 19:06

Opakování - kvadratická funkce, 52/9

Graf absolutní hodnoty

- "poznávačka", posuny grafu

- grafy 51/7 (navíc 52/8)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>