4.B

Samostudium

12.03.2020 08:44

Po dobu uzavření škol probíhá samostudium, věnujeme se algebře, konkrétně lomeným výrazům; více na úvodní stránce.

Od 30. 3. platí redukovaný rozvrh, matematika se podle něj učí v pátek - tento den tedy bude vždy dnem odevzdávání úkolů a zadávání práce na další týden.

pátek

28.02.2020 15:28

Rozklad na součin

- dokončení příkladů C (kdo nestihl, nutně dodělá doma)

- rychlíci už začali příklady D

čtvrtek

27.02.2020 14:30

Kombinatorika

55/9, 10, 11

středa

26.02.2020 20:07

Kombinatorika a pravěpodobnost

54/4

54/7, 8

úterý

25.02.2020 20:05

Kombinatorika

53/2, 3

Pascalův trojúhelník => umocňování dvojčlenu - binomická věta; chůze v mříži

pátek

14.02.2020 12:48

5. písemná práce

čtvrtek

13.02.2020 12:47

Rozklad na součin - vytýkáním a podle vzorce

- dodělat "papírek", bonus je nepovinný

středa

12.02.2020 12:47

Nerovnice v součinovém tvaru

příklady - volitelná obtížnost

úterý

11.02.2020 10:48

Nerovnice v součinovém tvaru

příklady

- znaménko součinu závorek závisí na počtu "mínusů" - dá se využít i když je závorek víc (3, 4, 5, ...)

- určíme kořeny rovnice (nulové body závorek)

- graf viz Geogebra - příklady

pátek

07.02.2020 09:31

- opakování - jednoduché nerovnice, pozor na násobení záporným číslem

Kvadratické nerovnice

příklady

- určíme kořeny rovnice

- načrtneme graf funkce

- určíme řešení nerovnice

Které nerovnice budou mít jako řešení a) všechna čísla, b) žádné číslo? Jak bude vypadat parabola?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>