Ročníková práce

 

rozpis přihlášených

 

Pravidla: 

  • práci mohou zpracovávat jednotlivci nebo dvojice
  • každý tým vybírá jedno téma; pokud máte nápad na něco úplně jiného, navrhněte a napište konkrétní zadání, třeba ho schválím
  • přihlásit k tématu se můžete kdykoli do konce března, u mě
  • každé téma mohou zvolit nejvýše tři týmy (kdo dřív přijde...)
  • rozsah práce záleží na zvoleném tématu - jde o to co nejúplněji věc prozkoumat a sepsat (předpokládá se časová náročnost cca 2 hodiny na každého člena týmu)
  • pokud potřebujete konzultaci, určitě najdeme společný čas, ale pouze do 18. 5. (tzn. neřešte to na poslední chvíli)
  • odevzdat do 31. 5., 20:00 hodin, ale klidně dřív
  • na papíře nebo elektronicky (prezentace Google, ppt nebo dokument Google, pdf, jiný formát pouze po dohodě)
  • hodnocení podle pravidel, nedostatečné práce vracím k předělání, ale pozor na uzávěrku klasifikace 

3.B

úterý

20.02.2018 11:33

Podobnost

74/5

- sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC, když AD = 1 cm, DB = 4 cm

- vypočtěte výšku CD, když znáte délky úseček, na které dělí přeponu: AD a DB

74/6, 7

 

pondělí

19.02.2018 11:32

Podobnost

opakování - koeficient podobnosti

73/4

74/5

Nepovinný úkol: vypočtěte výšku pravoúhlého trojúhelníku o stranách 5, 12, 13

pátek

16.02.2018 12:44

Opačná a převrácená čísla

Absolutní hodnota

str. 71

71/7, 8, 9a

úterý

13.02.2018 19:21

Číselná osa

70/4, 5, 6

pondělí

12.02.2018 13:07

Číselná osa

69/1, 2, 3

středa

17.01.2018 14:51

Hodnocení 1. pololetí

Podobnost - prostudovat str. 72

72/1 - vyřešte aspoň 4 z úloh (kdo nestihl, dodělá doma)

úterý

16.01.2018 10:14

graf pohybu

5. písemná práce

pátek

12.01.2018 14:26

Grafické znázornění pohybu

75/2

76/3, 4

středa

10.01.2018 19:37

Nepřímá úměrnost

Pan Novák má 90 konzerv, pro 5 pudlů by mu vydržely na 30 dnů. Na jak dlouho by vydržely pro 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pudlů? Nakreslete graf.

Zobrazení pohybu

75/1, 2 (pozor, s průměrnou rychlostí to není tak jednoduché!)

úterý

09.01.2018 15:26

Úměrnosti

- nepřímá úměrnost, graf - hyperbola, 65/6

- kombinace úměrností, 66/7, 8

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>