3.B - fyzika

čtvrtek

30.05.2019 10:05

písemka - výkon el. proudu - příklady k opakování

Kmitání, periodický děj

str. 66 - 69

- harmonické kmitání

- perioda ... T

- frekvence ... f

- jednotka 1 Hz (hertz)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

3.B - matematika

pátek

14.06.2019 14:03

Písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:18

Opakování

statistika - tabulka četnosti, průměr, modus, medián

rovnice - 65/12 a,b,c (pozor, od d) je to něco jiného a o hodně těžšího, budeme dělat v kvartě)

úterý

11.06.2019 17:59

pětiminutovka - základní statistické pojmy

- zbytek hodiny fyzika

středa

05.06.2019 12:00

Statistika

výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf

- charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 11:03

kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje?

Statistika - základní pojmy

soubor s daty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>