3.B - fyzika

pátek

04.01.2019 19:48

Měrná tepelná kapacita

- měření: zahříváme 1 litr vody ponorným vařičem o výkou 500 W, sledujeme rostoucí teplotu

- výpočet: kolik energie je třeba dodat k ohřátí 1 litru vody o 1 °C?

=> asi 4 200 J = měrná tepelná kapacita vody

uč. str. 42

______

2. písemka - zadání

- kdo přinese vzorně vypracované zadání do pátku 11. 1., vylepší si známku o 0,5 stupně

- do vypočítá navíc tyto příklady, vylepší si známku o dalších 0,5 stupně

- týká se známek horších než 2

______

- pokud potřebujete další procvičování, rozumné příklady najdete tady

<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

3.B - matematika

pátek

14.06.2019 14:03

Písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:18

Opakování

statistika - tabulka četnosti, průměr, modus, medián

rovnice - 65/12 a,b,c (pozor, od d) je to něco jiného a o hodně těžšího, budeme dělat v kvartě)

úterý

11.06.2019 17:59

pětiminutovka - základní statistické pojmy

- zbytek hodiny fyzika

středa

05.06.2019 12:00

Statistika

výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf

- charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 11:03

kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje?

Statistika - základní pojmy

soubor s daty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>