3.B - fyzika

úterý

11.06.2019 18:00

Periodický děj

- opakování: perioda, frekvence

příklady - určete periodu děje, a pokud to má smysl, tak i frekvenci (tam, kde je perioda krátká)

str. 66 - 69

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

3.B - matematika

pátek

14.06.2019 14:03

Písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:18

Opakování

statistika - tabulka četnosti, průměr, modus, medián

rovnice - 65/12 a,b,c (pozor, od d) je to něco jiného a o hodně těžšího, budeme dělat v kvartě)

úterý

11.06.2019 17:59

pětiminutovka - základní statistické pojmy

- zbytek hodiny fyzika

středa

05.06.2019 12:00

Statistika

výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf

- charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 11:03

kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje?

Statistika - základní pojmy

soubor s daty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>