3.B - matematika

středa

27.02.2019 13:38

Obsah obrazce

- trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

- odvození vzorce:

trojúhelník ... strana . výška : 2¨

rovnoběžník ... strana . výška

lichoběžník ... průměr základen (rovnoběžných stran) . výška

úterý

26.02.2019 13:38

Rozklad na součin

- nsn, NSD

pátek

22.02.2019 19:07

Prvočísla

67/2

68/8 - dokončení

68/4

čtvrtek

21.02.2019 19:05

Dělitelnost

67/1 (a, b, c)

68/8

středa

20.02.2019 19:03

Intervaly, absolutní hodnota

příklady - zapište znázorněný interval pomocí nerovnice s absolutní hodnotou

- opačná čísla, převrácená čísla

71/7, 8

úterý

19.02.2019 16:30

Absolutní hodnota

|a| = vzdálenost čísla od 0 na číselné ose

|a - b| = vzdálenost čísel a, b na číselné ose

- je vždy nezáporná (kladná nebo 0)

pátek

18.02.2019 18:41

rozcvička: sestrojte úsečky dlouhé přesně a) 16/3 cm, b) √10, c) √28

Využití podobnosti - dokončení příkladů z minulé hodiny

čtvrtek

07.02.2019 14:45

Využití podobnosti

příklady

středa

06.02.2019 14:58

Podobnost

- formát papíru, poměr délek stran a poměr obsahů (A5, A4, A3)

- Thales - měření výšky pyramid

- jak měřit výšku nedostupné budovy pomocí podobnosti (s využitím tyče nebo zrcátka)

- měření výšky místnosti - praktické cvičení

úterý

05.02.2019 11:33

Podobnost

Př.: Trojúhelník má strany 8, 9 a 13 cm. Obvod podobného trojúhelníku je o 15 cm větší. Jaký má tento trojúhelník délky stran?

příklady

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>