3.B - matematika

středa

26.09.2018 19:53

Délka kružnice

- změřte průměr a obvod několika "kulatých" přemětů

- kolikrát je obvod delší než průměr (jaký je jejich poměr o : d)?

=> o něco víc než 3x (cca 3,14)

využití

úterý

25.09.2018 21:06

Geometrické místo bodů (opakování)

27/1, 3

28/5

prémie 29/6

pátek

21.09.2018 21:01

minutovka - mnohočleny + desetinná čísla

Aritmetický průměr

příklady

33/8, 9

úlohy o směsích

středa

19.09.2018 19:41

Úlohy o směsích, aritmetický průměr

33/6, 7

34/8, příp. 9

úterý

18.09.2018 11:58

Mnohočleny, desetinná čísla - opakování, podle minutovky

sčítání a odčítání mnohočlenů - sčítací pyramidy

Směsi

Př.: Rozinky stojí 80 Kč/kg, ořechy stojí 200 Kč/kg.
1) Kolik bude stát jejich směs, pokud je smícháme v poměru 2 : 1?
2) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 100 Kč?
3) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 130 Kč?
4) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 150 Kč?
Př.: Rozinky stojí 80 Kč/kg, ořechy stojí 200 Kč/kg.
1) Kolik bude stát jejich směs, pokud je smícháme v poměru 2 : 1?
2) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 100 Kč?
3) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 130 Kč?
4) V jakém poměru je musíme smíchat, aby kilogram směsi stál 150 Kč?
 

pátek

14.09.2018 08:47

minutovka - mnohočleny, násobení a dělení des. čísel

Aritmetický průměr

úvodní video

32/2, 3, (4)

čtvrtek

13.09.2018 08:45

Násobení des. čísel

31/10 a), + podobné příklady, jak to funguje?

středa

12.09.2018 09:46

rozcvička - sčítání a násobení mnohočlenů

Dělení desetinných čísel

31/7, 8, 9

příklady - bez kalkulačky

- najděte a zapište způsob, jak takové příklady řešit

úterý

11.09.2018 20:30

Opakování - sčítání a násobení mnohočlenů; pravidla počítání

Desetinná čísla - 30/3 a, b; najděte co nevíc různých řešení (co záporná čísla?); zapište vzorec, podle kterého se dají najít všechna x

pátek

07.09.2018 20:32

Počítání s mnohočleny

příklady

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>