3.B - matematika

úterý

14.05.2019 11:35

Operace se zlomky - opakování

41/6

bonus: 44/1

pátek

10.05.2019 19:46

Periodická čísla

42/8 - 13, příklad 11 je prémiový

čtvrtek

09.05.2019 19:45

Fyzika - opakování el. obvodů; reostat, potenciometr

úterý

07.05.2019 09:57

Racionální čísla

40/1, 2, 3; Domluva

41/4, 5

pátek

03.05.2019 09:57

8. písemná práce

úterý

30.04.2019 18:55

Kvadratické rovnice

- slovní úlohy:

1) V turnaji družstev, který se hrál systémem „každý s každým“, bylo odehráno všech 120 plánovaných zápasů. Kolik družstev se turnaje zúčastnilo?

2) Součet druhých mocnin dvou po sobě jdoucích celých čísel je o 60 menší než druhá mocnina součtu těchto čísel. Určete obě čísla.

- příklady na rozklad; pozor, v závorkách budou čísla s opačnými znaménky (jejich součin je záporný)

čtvrtek

25.04.2019 18:48

Kvadratické rovnice

příklady

- kvadratická rovnice se nejsnáz řeší tak, že ji převedeme na tvar (...)(...) = 0

- pokud je aspoň jedna ze závorek 0, rovnost platí

- rovnice má dva kořeny

- vztah, pomocí něhož rozkládáme na obdélník = Vietovy vztahy

- rozklad na čtverec se vyjadřuje vzorcem A2 + 2AB + B2 = (A + B)2 nebo A2 - 2AB + B2 = (A - B)2

středa

24.04.2019 18:45

Kvadratické rovnice

53/8, 9, využijte náčrtek

- najděte hodnotu proměnné tak, aby se výraz rovnal 0

pátek

12.04.2019 06:40

Úlohy o společné práci

příklady

čtvrtek

11.04.2019 18:56

Úlohy o společné práci

příklady

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>