3.B - matematika

pátek

14.06.2019 14:03

Písemná práce

čtvrtek

13.06.2019 14:18

Opakování

statistika - tabulka četnosti, průměr, modus, medián

rovnice - 65/12 a,b,c (pozor, od d) je to něco jiného a o hodně těžšího, budeme dělat v kvartě)

úterý

11.06.2019 17:59

pětiminutovka - základní statistické pojmy

- zbytek hodiny fyzika

středa

05.06.2019 12:00

Statistika

výsledky dotazníku => tabulka četnosti (absolutní a relativní) vybraného znaku, graf

- charakteristiky polohy - průměr, medián, modus

úterý

04.06.2019 11:03

kouzlo, 64/5 - jak a kdy to funguje?

Statistika - základní pojmy

soubor s daty

středa

04.06.2019 11:01

Rovnice

- opakování - různé reprezentace téže věci

- složitější rovnice se zlomky: 63/4, 64/7 (pokud řešíte postupně, zvládnete to, stačí najít princip; někdy se stane, že hledané číslo prostě neexistuje)

úterý

28.05.2019 18:13

Rovnicové trojúhelníky

str. 63

pátek

17.05.2019 11:39

Exponenciální závislost

- za jakou dobu bude na účtu 1,5 násobek vkladu, když je úrok 3 % ročně?

- pravděpodobnost - příklady

čtvrtek

16.05.2019 11:36

Procenta, složené úročení

36/1, 2

37/3, 4, 5, 6

=> do banky vložíte x Kč s ročním úrokem p % na n let - kolik peněz dostanete? Napište vzorec.

středa

15.05.2019 11:36

AZ kvíz - opakování

- mocniny a odmocniny, výrazy z proměnnou, úměrnosti, hranoly, rovnice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>