3.B - matematika

pátek

18.01.2019 20:55

Podobnost

74/5

+ pokračování => Euklidova věta o výšce

(pozn.: konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice)

čtvrtek

17.01.2019 20:53

Podobnost

str. 72

72/1

73/3

příklady

úterý

15.01.2019 20:52

5. písemná práce

pátek

11.01.2019 19:07

Lineární funkce

- nakreslete graf: y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-1, y = 2x-2

78/6, 7

- význam čísel v předpisu lineární funkce - náklon + posun

- určete vzorec z grafu - příklady

čtvrtek

10.01.2019 19:02

Lineární funkce

 

Př.: Nový mobilní operátor Marťan, skvělé tarify pro každého:

„Málo“… paušál 0 Kč, cena do všech sítí 5 Kč/min

„Hodně“… paušál 50 Kč, cena do všech sítí 3 Kč/min

„Pořád“… paušál 200 Kč, cena do všech sítí 1 Kč/min

Tarify neobsahují žádné volné minuty.

Akce!! Tarify „Hodně“ a „Pořád“ první 2 měsíce bez paušálu!

 

- vyjádřete u všech uvedených tarifů, jak závisí výsledná cena na počtu provolaných minut

- zakreslete totéž do grafu (na vodorovné ose x - počet minut, na svislé ose y - cena)

- rozhodněte, při kolika provolaných minutách je výhodnější který tarif

 

Určete vzorec podle grafu - příklady

středa

10.01.2019 10:42

Nepřímá úměrnost

65/6

- jak spolu souvisí x a y (jak spočítám jedno z nich, když znám druhé)?

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se stále přibližuje, ale nedotkne se jich (v tomto případě osy x, y) = asymptoty

Fyzikální aplikace - příklady

pátek

04.01.2019 20:44

Číselná osa

70/4-6

čtvrtek

03.01.2019 12:18

Číselná osa

69/1-3

úterý

18.12.2018 08:44

Harmonický průměr

- tak se říká průměrné rychlosti podle 75/2

- více viz Wiki

Čtení z grafu

76/3, 4

čtvrtek

13.12.2018 21:31

Římské číslice

- pravidla zápisu: číslice se nesmí opakovat více než 3x, odčítá se pouze 1x, a to jen 1, 10 nebo 100 (tedy nikoli 5, 50, 500)

- v podstatě aditivní číselná soustava, narozdíl od naší běžné poziční - hodnoty číslic se sčítají (někdy odčítají), zatímco v normálním zápisu záleží význam číslice na její pozici

- násobení podobné jako u mnohočlenů, obtížné

Graf pohybu, průměrná rychlost

75/1, 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>