3.B - fyzika

pátek

15.03.2019 11:31

Elektrický obvod

virtuální laboratoř - sestavte si vlastní obvod

čtvrtek

14.03.2019 18:54

Elektrický proud

str. 91 - 93

pátek

08.03.2019 15:08

písemná práce - změny skupenství

Elektrické pole

pracovní list

- chování vodiče a izolantu v el. poli

čtvrtek

07.03.2019 15:06

Elektrický náboj, elektrické pole

- měření náboje - elektroskop

- pokus - zrnka krupice v el. poli, siločáry

- POZOR: dohodnutý směr siločar je od + k -, tedy síla, která by působila na kladně nabitou částici (elektrony se pohybují obráceně)

str. 90 - 91

středa

06.03.2019 14:29

Elektrický náboj

str. 90 - 91

pátek

01.03.2019 13:36

Vypařování, var, kondenzace

čtvrtek

28.02.2019 13:35

Tání a tuhnutí

 

pátek

22.02.2019 19:01

písemná práce - teplo, motory

Tání a tuhnutí

str. 54 - 56

- měrné skupenské teplo tání

- výpočet: 4 kg ledu o teplotě 0°C zalijeme 4 litry vody o teplotě 60°C. Roztaje všechen led?

čtvrtek

21.02.2019 18:47

Změny skupenství

str. 52 - 53

pokus: sublimace jódu, str. 62

pátek

08.02.2019 18:39

Tepelné motory

- parní stroj

- parní turbína

- spalovací motory

str. 49 - 51

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>