3.B - fyzika

pátek

21.06.2019 21:00

Opakování

- různé fyzikální pokusy

čtvrtek

20.06.2019 20:58

Hlasitost zvuku

- tabulka hlasitosti, měření

- bezpečnost, riziko poškození sluchu

středa

19.06.2019 20:57

Vlastnosti zvuku

- šíření zvuku, frekvence, výška a barva tónu

- pokusy

úterý

18.06.2019 20:55

Vlnění

- frekvence, perioda, vlnová délka, rychlost šíření

příklady

pátek

14.06.2019 13:56

Vlnění

příklad - obrázek

příčné a podélné vlnění - animace

Zvuk

- podélné vlnění (zhušťování a zřeďování materiálu)

- výška zvuku dána frekvencí - příklad

- rozsah sluchu cca 20 Hz až 20 000 Hz (můžete si sami vyzkoušet), věkem se zmenšuje

čtvrtek

13.06.2019 14:20

Kmitání

- tlumené kmity, rezonance,str. 71

Vlnění

str. 72 - 73

prezentace

středa

12.06.2019 13:09

laboratorní práce - kyvadlo

protokol

úterý

11.06.2019 18:00

Periodický děj

- opakování: perioda, frekvence

příklady - určete periodu děje, a pokud to má smysl, tak i frekvenci (tam, kde je perioda krátká)

str. 66 - 69

čtvrtek

30.05.2019 10:05

písemka - výkon el. proudu - příklady k opakování

Kmitání, periodický děj

str. 66 - 69

- harmonické kmitání

- perioda ... T

- frekvence ... f

- jednotka 1 Hz (hertz)

pátek

17.05.2019 11:29

Spotřeba el. energie

- jak fungují spotřebiče?

- úkol: vyberte si jeden ze spotřebičů na str. 118 - 119, prostudujte fyzikální princip jeho fungování (i s využitím internetu), nakreslete a popište

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>