Ročníková práce

témata

rozpis přihlášených

 

Pravidla: 

  • práci mohou zpracovávat jednotlivci nebo dvojice
  • každý tým vybírá jedno téma; pokud máte nápad na něco úplně jiného, navrhněte a napište konkrétní zadání, třeba ho schválím
  • přihlásit k tématu se můžete kdykoli do konce března, u mě
  • každé téma mohou zvolit nejvýše tři týmy (kdo dřív přijde...)
  • rozsah práce záleží na zvoleném tématu - jde o to co nejúplněji věc prozkoumat a sepsat (předpokládá se časová náročnost cca 2 hodiny na každého člena týmu)
  • pokud potřebujete konzultaci, určitě najdeme společný čas, ale pouze do 18. 5. (tzn. neřešte to na poslední chvíli)
  • odevzdat do 31. 5., 20:00 hodin, ale klidně dřív
  • na papíře nebo elektronicky (prezentace ppt nebo dokument pdf, jiný formát pouze po dohodě)
  • hodnocení podle pravidel, nedostatečné práce vracím k předělání, ale pozor na uzávěrku klasifikace 

2.B

čtvrtek

15.02.2018 12:26

minutovka - kombinatorika

Sítě krychle

polymino, str. 26

nepřímo shodné útvary - musíme převrátit, aby na sebe pasovaly; budeme je považovat za stejné

26/1, 2

domácí úkol: najděte zbývající sítě krychle (pozor na zrcadlově převrácené - nepřímo shodné, počítáme je jen jednou), všech 11 jich zakreslete do sešitu

středa

14.02.2018 12:24

Pravděpodobnost

25/7, jak upravit hru, aby byla spravedlivá? funguje to, když budou 3 modré kostky a 1 červená? jak vycházejí pravděpodobnosti výhry?

Zadání ročníkové práce

úterý

13.02.2018 19:19

Kombinatorika, pravděpodobnost

24/5

25/6 - hod dvěma kostkami (např. Osadníci) - jaká je pravděpodobnost jednotlivých výsledků?

25/7; jak by se hra dala upravit, aby byla spravedlivá?

pondělí

12.02.2018 13:09

Kombinatorika

24/1, faktoriál čísla

24/2, 3, 4 (kdo najde pro 6 bodů rozdělení kružnice na 32 částí, má u mě čokoládu)

středa

10.01.2018 19:37

5. písemná práce

úterý

09.01.2018 15:24

Úměrnosti, lineární závislost

22/1, 2, 3

23/4, 5

pondělí

08.01.2018 13:01

Dělení úsečky

geometricky - opakování

početně - 20/1, + najděte polovinu, čtvrtinu, pětinu, zapište souřadnicemi

Práce s daty

21/1, případné další potřebné údaje si vyhledejte

čtvrtek

04.01.2018 10:07

Úměrnosti

Příklad "ovečky" (pomůcka - jaké úměrnosti se v příkladu vyskytují? na jak dlouho vystačí jedna loučka jedné ovečce)

Slovní úlohy z vlastní tvorby - kdo neodevzdal, dodá v pondělí

středa

03.01.2018 16:01

Úměrnosti

18/5

19/6

Příklad "ovečky":

Pět oveček spase dvě loučky za 8 dní.

a) Za jak dlouho spasou dvě ovečky čtyři loučky?

b) Na jak dlouho vystačí dvě loučky 8 ovečkám?

c) Kolik oveček spase pět louček za 10 dní?

d) Kolik louček spase dvacet oveček za 7 dní?

- pozor, něco je úměrné přímo a něco nepřímo

úterý

19.12.2017 10:14

Úměrnosti

- vlastnosti nepřímé úměrnosti - výpočet, graf (hyperbola), vzorec

19/7

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>