3.B - domácí úkoly

na úterý 23. 10.

16.10.2018 21:09
Vyberete si jeden ze dvou úkolů, řešte na papír, který pak odevzdáte: a)...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

3.B

úterý

16.10.2018 21:24

minutovka - mnohočleny

Soustavy rovnic

44/1

46/11 (aspoň něco)

metody řešení:

1) dosazení (z jedné rovnice něco vím, dosadím to do druhé)

2) sečtení (k oběma stranám rovnice můžu přičíst totéž, tzn. i druhou rovnici)

3) porovnání

pátek

12.10.2018 15:38

Úrok

slovní úlohy

čtvrtek

11.10.2018 21:40

Úrok

příklady

zkratky (možno napsat do sešitku):

p.a. = "per annum", tzn. "za rok"

RPSN = roční procentní sazba nákladů = úrok + další poplatky

složené úrokování - úroky se počítají z toho, co je zrovna na účtu, tedy i z předchozích úroků

daň z úroku - 15 %, odečítá se jen z úroku (tedy zisku), ne z vložené částky!

středa

10.10.2018 21:37

Mnohočleny - procvičování

- skládání dlaždic

- příklady

úterý

09.10.2018 20:49

hodnocení písemné práce

minutovka - délka kružnice

Úrok

- co to je: cena za půjčení peněz; záleží na tom, kolik a na jak dlouho; počítá se v % půjčené částky za rok

pátek

05.10.2018 19:28

Procenta

opakování, 38/1 

- počítání s DPH

- k ceně zboží, kterou si stanoví obchodník, se připočítává většinou 21 % (u potravin 15 %)

- když znáte výslednou cenu zboží, jak spočítat cenu bez DPH?

čtvrtek

04.10.2018 19:56

Archimedes a jeho výpočet čísla pí: obvod a obsah pravidelného 6-úhelníku vepsaného/opsaného kružnici s průměrem 10 (mj. opakování Pythagorovy věty)

- k výpočtu s přesností na 2 des. místa bylo potřeba spočítat obvod 96-úhelníku (resp. stačil by 57-úhelník, ale ten se počítá opravdu špatně)

Délka části kružnice

příklady, odvození vzorce

 

středa

03.10.2018 20:01

Délka kružnice

příklady

Archimedes a jeho výpočet čísla pí; obvod čtverce opsaného a vepsaného kružnici s průměrem 10

úterý

02.10.2018 20:01

2. písemná práce

čtvrtek

27.09.2018 19:51

Opakování - násobení a dělení des. čísel, mnohočleny

vlastní příklady

1 | 2 | 3 >>