Procvičování

Násobení zlomků - získejte alespoň 19 bodů z 20

Násobení na čas - získejte alespoň 10 bodů s přesností vyšší než 90% (obtížné)

Hry (multiplayer) na různé numerické procvičování

Cvičení základních matematických operací, měli byste zvládnout i "hard" násobení a dělení

2.B

čtvrtek

26.04.2018 12:15

Geometrické konstrukce

kontrola dú, rozbor úloh 44/2, 3, 4

- konstrukce sss, Ssu

67/5 a), b) - podobné jako předchozí

67/5 podle výběru c) nebo d) ... pozor, "narafičení" pravítka není povolená konstrukce

středa

25.04.2018 11:39

8. písemná práce

pondělí

23.04.2018 15:58

Využití Pythagorovy věty - dopočítání chybějící délky strany v pravoúhlém trojúhelníku

Geometrické konstrukce

- Eukleides a jeho Základy, základní konstrukce, str. 65

- zápis, 66/1

- jednoduché konstrukce, 66/2 - stačí náčrtek

66/3, 4 - konstrukce, zůstává za domácí úkol na čtvrtek

čtvrtek

19.04.2018 17:54

Pythagorova věta

str. 75, odmocnina

75/7

využití - výpočet chybějící strany v trojúhelníku

středa

18.04.2018 17:53

Pravoúhlý trojúhelník

73/1, 2

74/3, 4

pondělí

16.04.2018 19:44

Mocniny

- jakou část papíru dostanu, když papír přeložím: 4-krát, 7-krát, 9-krát? Když ho přeložím 10-krát, jak bude přeložená část tlustá? (tloušťka papíru je 0,1 mm)

geometrická řada:

63/3, 4, 5, 6, hledejte vzorec

čtvrtek

12.04.2018 21:22

Mocniny

52/1, 2, 3

53/5

domácí úkol: naučit se zpaměti mocniny dvojky, až do 210 = 1024 (bude se to často velmi hodit)

úterý

10.04.2018 21:19

Cavalieriho princip

str. 46 - 47

53/modrá 2

54/1, 2

62/2

navíc: 62/1, + povrch krychle

pondělí

09.04.2018 21:18

Objem jehlanu

51/4, 5

=> jehlan je třetina krychle

čtvrtek

05.04.2018 20:00

úkol: skládačka jehlanu zůstává na pondělí

Pythagoriáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>