3.B - fyzika

pátek

17.05.2019 11:29

Spotřeba el. energie

- jak fungují spotřebiče?

- úkol: vyberte si jeden ze spotřebičů na str. 118 - 119, prostudujte fyzikální princip jeho fungování (i s využitím internetu), nakreslete a popište

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

3.B - matematika

pátek

17.05.2019 11:39

Exponenciální závislost

- za jakou dobu bude na účtu 1,5 násobek vkladu, když je úrok 3 % ročně?

- pravděpodobnost - příklady

čtvrtek

16.05.2019 11:36

Procenta, složené úročení

36/1, 2

37/3, 4, 5, 6

=> do banky vložíte x Kč s ročním úrokem p % na n let - kolik peněz dostanete? Napište vzorec.

středa

15.05.2019 11:36

AZ kvíz - opakování

- mocniny a odmocniny, výrazy z proměnnou, úměrnosti, hranoly, rovnice

úterý

14.05.2019 11:35

Operace se zlomky - opakování

41/6

bonus: 44/1

pátek

10.05.2019 19:46

Periodická čísla

42/8 - 13, příklad 11 je prémiový

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>