Základní věta aritmetiky

Každé číslo větší než 1 lze napsat právě jedním způsobem jako součin prvočísel (když neuvažujeme pořadí činitelů).

Např.: 18 = 2.3.3, 15 = 3.5, 17 = 17 (je prvočíslo)