Důležité cvičení

 

Najděte nejmenší dvojciferná čísla a, b, c, d tak, aby platilo:

D(a, 100) = 2, D(b, 99) = 3, D(c, 96) = 6, D(d, 96) = 8.

Řešení