úterý

23.10.2018 21:02

Násobení mnohočlenů, rozklad na součin

25/4

26/5