úterý

16.10.2018 21:24

minutovka - mnohočleny

Soustavy rovnic

44/1

46/11 (aspoň něco)

metody řešení:

1) dosazení (z jedné rovnice něco vím, dosadím to do druhé)

2) sečtení (k oběma stranám rovnice můžu přičíst totéž, tzn. i druhou rovnici)

3) porovnání