úterý

25.09.2018 21:00

Největší společný dělitel

- s využitím rozkladu na prvočinitele

příklady

60/5