úterý

18.09.2018 08:38

Dělitelnost

NSD - opakování, 59/2, 4

Rozklad na prvočísla, str. 60 - Uršula, "rozklad na drobné"

Složená čísla