úterý

11.09.2018 20:30

Opakování - sčítání a násobení mnohočlenů; pravidla počítání

Desetinná čísla - 30/3 a, b; najděte co nevíc různých řešení (co záporná čísla?); zapište vzorec, podle kterého se dají najít všechna x