úterý

19.06.2018 09:51

Hodnocení písemných prací; třídnická hodina