úterý

12.06.2018 20:56

Osová souměrnost

- dokreslete obrázek trojúhelníků, když znáte body A, A', B, C' a víte, že A'B'C' = Sp(ABC) (tzn. najděte také osu p)

Procenta

50/1, 2, 3, 4 (důležité)

50/5