úterý

06.03.2018 21:37

Jednotky obsahu

10/1, 2, 3

11/4 + kolik to je procent?

domácí úkol (na pátek): 11/5, vyberte si jeden obrázek