úterý

19.09.2017 14:10

rozcvička - desetinná čísla, 6/7

Krychlová tělesa - jak je nakreslit?

- pravoúhlé promítání (pohled ze tří různých stran)

- volné rovnoběžné promítáhí ("prostorový obrázek")

- podlažní plán (půdorys s čísly, kolik je kde kostiček)

Síť krychle, 7/8