úterý

25.02.2020 20:05

Kombinatorika

53/2, 3

Pascalův trojúhelník => umocňování dvojčlenu - binomická věta; chůze v mříži