úterý

25.02.2020 20:01

Množiny

- opakování - příklady, obličeje

- doplněk - značení, str. 15